آن طوری بیاموزید که روش یاد دادن آن را هم یاد بگیرید

افلاطون گفت : خدا هندسه دان است ، ژاکوبی این جمله را چنین تغییر داد : خدا حساب دان است ، سپس کرونکر آمد و این سخن به یاد ماندنی را باب کرد : خدا عدد های طبیعی را آفرید ، ما بقی کار انسان است. فلیکس کلاین

آن طوری بیاموزید که روش یاد دادن آن را هم یاد بگیرید

افلاطون گفت : خدا هندسه دان است ، ژاکوبی این جمله را چنین تغییر داد : خدا حساب دان است ، سپس کرونکر آمد و این سخن به یاد ماندنی را باب کرد : خدا عدد های طبیعی را آفرید ، ما بقی کار انسان است. فلیکس کلاین

مشخصات بلاگ

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند. آنتوان چخوف

آخرین مطالب

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درس ریاضی عمومی 2» ثبت شده است

قابل توجه دانشجویان محترم 


رشته مهندسی مکانیزاسیون


 فایل جزوه درسی ریاضی2  جلسات اولیه

را از اینجا دانلود بفرمائید.

  • عزت الله فریدنیا
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی معدن و شیمی

خدمت دانشجویان محترم دانشگاه محیط زیست


لطفا فایل مربوط به جلسه یازدهم و دوازدهم را از اینجا زیر دانلود بفرمائید
 
توضیح : 
لطفا فقط از صفحات 49 و 50 که به بخش انتگرال های دوگانه مطلبی اضافه شده است و از صفحات 62 تا آخر که مطلب جدید در خصوص انحنا خم و میدان های برداری می باشد پرینت تهیه فرمائید مابقی مطالب در جزوه جلسات قبل آمده است
  • عزت الله فریدنیا
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی معدن و شیمی

خدمت دانشجویان محترم دانشگاه محیط زیست


لطفا فایل مربوط به جلسه هفتم و هشتم را از اینجا زیر دانلود بفرمائید
  • عزت الله فریدنیا
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی معدن و شیمی

خدمت دانشجویان محترم دانشگاه محیط زیست


لطفا فایل مربوط به جلسه پنجم و ششم را از  اینجا  زیر دانلود بفرمائید
  • عزت الله فریدنیا


قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی معدن و شیمی

خدمت دانشجویان محترم دانشگاه محیط زیست

لطفا فایل مربوط به جلسه سوم را از  اینجا  زیر دانلود بفرمائید
  • عزت الله فریدنیا

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی معدن و شیمی

خدمت دانشجویان محترم دانشگاه محیط زیست

لطفا فایل مربوط به جلسه اول و دوم را از  اینجا  زیر دانلود بفرمائید
  • عزت الله فریدنیا